Wednesday, March 25, 2015

DEMCO daily - The trade of 20140108.


ในกราฟรายวันนี้ ผมย้อนกลับไปเอาฉากตอนที่หุ้น DEMCO ยังมีราคาอยู่แถว ๆ 6 - 7 บาท มาเป็นกรณีศึกษาการลงทุน ท่านที่ไม่คิดมาก ถือหลัก Simple Is Beautiful จะสังเกตว่า การเข้าซื้อขายหุ้นให้ได้กำไร เราต้องการสามสิ่งคือ

 1. เข้าใจหลักการลงทุน 
 2. เวลา 
 3. ไม่คิดมาก

ประการแรก เข้าใจหลักการลงทุนที่ว่ากำไรจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรา ซื้อมาถูก ขายไปแพง หรือ ซื้อมาแพง ขายไปแพงกว่า หุ้นถูก หุ้นแพง ดูยังไง ก็ดูว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดคิดยังไงผ่านเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ เช่น นักลงทุนคิดว่าหุ้นราคาถูกเมื่อหุ้นถูกขายออกมาจนไม่มีใครอยากซื้อแล้ว เครื่องมือ RSI ลงไปต่ำกว่า 30% เครื่องมือ MACD ลงไปติดลบ เป็นเสื้อผ้าก็ถูกเอามากองเลหลังตามทางเดินแล้ว เป็นหุ้นราคาก็ลดลงมามากแล้ว แต่หุ้นไม่เหมือนเสื้อผ้าเลหลัง ตรงที่ตลาดอาจกลับมาสนใจสินค้าตัวนี้อีกได้เรื่อย ๆ เป็นรอบ ๆ ไป เมื่อใดเครื่องมือแสดงว่า ตลาดเริ่มสนใจหุ้นตัวนั้นอีกครั้ง ก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปลงทุน ในภาพนี้ คือหลังจากที่เครื่องมือ RSI เริ่มย้อนกลับขึ้นไปมากกว่า 30% และเครื่องมือ MACD เริ่มย้อนกลับขึ้นไปทางด้านบน โดยเส้น MACD ตัดผ่านเส้น Signal ขึ้นไป

ในทางตรงข้าม ถ้าหุ้นขึ้นมามากแล้ว คนในตลาดคิดกันว่า แพงเกินไปแล้ว เครื่องมือ RSI จะแสดงค่ามากกว่า 70% เครื่องมือ MACD จะขึ้นไปอยู่ด้านบวก เมื่อค่า RSI เริ่มย้อนกลับลงมา และ เส้น MACD ตัดผ่านเส้น Signal ลงมา ก็บ่งชี้ว่า จบรอบ หุ้นแพงไม่มีใครอยากซื้อเพื่อไปขายต่อแพงกว่านั้นอีกแล้ว เรียกสั้น ๆ ว่า แพงเวอร์ ดังนั้น

 • ซื้อถูก ก็คือ เข้าลงทุนเมื่อ RSI ฟื้นจากต่ำกว่า 30% ขึ้นมา และ MACD ตัด Signal ขึ้นไป
 • ขายแพง ก็คือ ขายทำกำไรเมื่อ RSI ย้อนลงมาจากสูงกว่า 70% และ MACD ตัด Signal ลงมา
   
ประการที่สอง หุ้นต้องใช้เวลาในการเพิ่มราคา เราต้องอดทนรอให้ได้

ประการที่สาม ไม่คิดมาก เมื่อเครื่องมือทางเทคนิคบอกว่า หุ้นถูก (ในสายตาของนักลงทุน) เราก็เข้าลงทุน เมื่อเครื่องมือทางเทคนิคบอกว่า หุ้นแพงเวอร์ (ในสายตาของนักลงทุน) เราก็ขายทำกำไร ข้อนี้ทำยากมาก ๆ เพื่อนนักลงทุนคงทราบกันดี

นอกจากเครื่องมือทางเทคนิคยอดนิยมที่ช่วยหยั่งความคิด ช่วยดูทัศนคติของคนในตลาดหุ้นที่มีต่อหุ้นตัวนั้นเช่น RSI และ MACD แล้ว อีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการมองสถานการณ์ให้ชัดเจนมากขึ้นได้ คือ การหยั่งความแรงของการซื้อ และการขายหุ้นตัวนั้นของนักลงทุน ด้วยเครื่องมือ Tom DeMark sequential count ซึ่งผมเคยโพสต์หลักการนับไว้ที่ 


ตามกราฟในภาพ หากใช้เครื่องมือ TD sequential count ประกอบกับเครื่องมือ RSI และ MACD ช่วยในการลงทุน เราจะเข้าซื้อหุ้น DEMCO ที่ราคาเปิด 6.85 บาท ของวันที่ 8 มกราคม 2014 และขายทำกำไรที่ราคาเปิด 10.20 บาท ของวันที่ 24 มีนาคม 2014 คิดเป็นผลตอบแทน 48.91% ในเวลา 47 วัน เทียบเท่าดอกเบี้ยทบต้น 544.36% 

เขียนมาถึงตรงนี้ ผมคิดคำขวัญในการลงทุนขึ้นมาได้อย่างหนึ่ง ไว้ท่องจำสั้น ๆ ตามนี้ครับ

"ลงทุนอย่างเข้าใจ ให้เวลา อย่าคิดมาก"

เข้าใจโดยมองภาพผ่านเครื่องมือทางเทคนิค หากทำเองไม่เป็นให้คนทำเป็นช่วยครับ !

  FB inbox มาที่ @ thstockinvest


  Short URL =  http://bit.ly/1N68PA0


  เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
  ==============================

  ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

  มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

  ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

  ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest" 

  Tuesday, March 24, 2015

  MTLS weekly 20150323.  Short URL =  http://bit.ly/1FRVGrP

  เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
  ==============================

  ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

  มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

  ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

  ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest" 

  Monday, March 23, 2015

  A low-risk investment entry I spotted in IVL weekly chart.  I studied price movements of IVL in this weekly chart by drawing trailing supply lines connecting recent two highs and trailing demand lines connecting recent two lows. The black dotted lines were demand and supply lines in the distant past. The pink dotted lines were the most recent past demand and supply lines. The red and green lines are present supply and demand lines respectively.

  While the share price was in between the present demend and supply line in this chart, we can see the area in which no supply and demand lines existed. If we started investing in IVL when the price broke into this region (at the openning price of Monday 2 February 2015 = 21.60 THB) and exited when the price arrived the end of this region (at the openning price of Monday 16 February 2015 = 25.00 THB), we would have gain the profit of 25.00/21.60 = 15.74% in 14 days. That would have been comparable to a compound annual growth rate (CAGR) of 107.70%.

  Next time of my investing in a stock, I would certainly draw demand and supply lines in its weekly chart and look for the blank regions where no trails of demand and supply lines exist and consider that along with other indicators as a low-risk entry point.

  If you can't draw demand and supply lines by yourself, Seek for a help!

  Short URL =  http://bit.ly/19JT17O

  เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
  ==============================

  ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

  มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

  ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

  ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest" 

  SET 10min 20150320 at the close.


  I put trailing supply lines connecting recent two highs and trailing demand lines connecting recent two lows in this SET 10min chart and made them dotted grey. The most recent pair of demand and supply lines were in dotted pink. The present demand and supply lines are in green and red, respectively.

  The SET index closed price of 20 March 2015 was lower than the green demand line signaling downward or sideway movements until it can break above the new supply line yet to be defined from the future relative high point. Those demand and supply lines in the past shown in dotted grey are still somehow influence the price movements as supports and resistances.

  Short URL =  http://bit.ly/1BHsAFv

  เข้าออกหุ้นตามแรงซื้อแรงขาย ระบบ WTBMS ช่วยตัดสินใจ ไม่ใช้อารมณ์ ! ]
  ==============================

  ผ่างบการเงิน ชำแหละพื้นฐานหุ้น ลงทุนถูกเวลา รักษาต้นทุน เพิ่มพูนกระแสเงินสด

  มูลค่ากิจการ = ส่วนของเจ้าของ + มูลค่าปัจจุบันของ [ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นและเงินปันผลที่ได้รับระหว่างเป็นเจ้าของกิจการ 10 ปี]

  ค้นหาในเฟซบุ๊ค "thstockinvest"

  ค้นหาในกูเกิล "ลงทุนหุ้นไทย thstockinvest"